Organisatie

Democratische BesluitvormingIMG_3942

Om te voldoen aan een insluitende economie is de Gandhituin van iedereen die meedoet. Iedereen kan meedelen in het werk en de oogst, maar ook in de besluitvorming. Dagelijkse beslissingen nemen we wekelijks op de tuin. Een paar keer per jaar hebben we een vriendenbijeenkomst waarin we meer structurele en organisatorische besluiten nemen Iedereen die meedoet met de Gandhituin kan ook deelnemen aan deze bijeenkomsten. Daarnaast kan iedereen wensen kenbaar maken door contact op te nemen.

 

Handleiding Samenwerking

In 2015 is er tijdens een reeks vriendenbijeenkomsten een Handleiding Samenwerking opgesteld, waarin we de richtlijnen formuleren die we over het algemeen hanteren bij het onderling samenwerken. Het gaat dan om richtlijnen voor de organisatie van de wekelijkes werkmomenten, voor de besluitvorming, gespreksmoraal, onderlinge e-mailcommunicatie en een conflictprotocol.

 

Stichting Vredestuin

De Stichting Vredestuin is in het leven geroepen om deel te kunnen nemen aan het zakelijk verkeer. De Stichting Vredestuin stelt zich dienstbaar op aan de democratische beheerbijeenkomst. Ook waakt de stichting over de idealen en grondslag van de Gandhituin. Stichting Vredestuin ondersteunt ook de Vredestuin aan de Pompenburg: www.vredestuin.org

Stichting Vredestuin is op 18 mei 2011 per notariële acte opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur bestaat uit:

  • Daniel Opbroek (Penningmeester)
  • John Peper (Bestuurslid)
  • Rutger Henneman (Voorzitter)
  • Naomi Schillevoord-Breedveld (Secretaris)

De stichting stelt zich dienstbaar op aan het democratische beheer van de Gandhituin (en Vredestuin). Daarnaast staat de stichting open voor de ondersteuning van meerdere vergelijkbare projecten. Hebt u ideeën neem dan contact met ons op (zie contact).

.

Financiëncarmen-satroopa-779.jpg

Alle inkomsten van de Stichting Vredestuin worden besteed aan de Gandhituin en Vredestuin. Donaties zijn van harte welkom. U kunt doneren op de rekening van Stichting Vredestuin bij de Triodos Bank:

rekeninnummer: NL25 TRIO 0198 5397 70

op naam van Stichting Vredestuin
te Rotterdam

.