Wat en Waarom

hartewens

 

Gandhituin

In een insluitende duurzame en geweldloze economie, waarin geproduceerd wordt voor behoeftes en voor hen die het meest behoefte hebben, zal de wereld een overvloed bieden.

Met de Gandhituin aan de Gordelweg in Rotterdam willen we op een praktische manier laten zien dat zo’n wereld mogelijk is: door zij aan zij met de handen in de aarde te werken, te oogsten, te praten, te eten, te leren, te lachen, te leven en te vieren.

Lees hieronder alles over onze visie, over wat we zoal doen, en hoe je mee kan doen en ons kan steunen. Klik hier om meer te lezen over hoe we ons organiseren.

 

Inleiding

DSC_0028

De Gandhituin bevindt zich op iets meer dan 2000 m2 land op het meest Oostelijke deel van het nutstuinencomplex Hof van Noord aan de Gordelweg tegen de oude Hofpleinlijn in Rotterdam. Het land bestaat voor de helft uit zonnige moestuingrond en voor de andere helft uit een weelderige bosrand geschikt voor een permacultuur-voedselbos.

De Gandhituin is in eerste instantie een buurttuin waarin iedereen welkom is om aan deel te nemen. Daarnaast bieden we extra ruimte voor mensen die het land, het werk op het land en haar vruchten het meest nodig hebben. In de toekomst willen we op delen van de tuin ruimte bieden voor reintegratieprojecten, educatieprojecten en de voedselbank.

We zijn geinspireerd door de positieve visie van oa Gandhi dat de wereld genoeg biedt voor ieders behoefte maar niet voor ieders hebzucht. Alleen in een economie van uitsluiting, hebzucht en overconsumptie ontstaat schaarste, armoede, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en klimaatverandering. Wanneer land in dienst staat van behoeftes en van iedereen, dan zal de aarde een overvloed bieden.

De Gandhituin is een stadslandbouwproject waarin voornamelijk voedsel geproduceerd wordt. Daarnaast zijn we een educatiecentrum. De tuin en voorzieningen van het nutstuinencomplex zoals de overdekte zitplaats (praathuis) en het leslokaaltje zullen gebruikt worden voor cursussen. Maar, misschien wel het belangrijkste, we zijn een leefcentrum, waar mensen elkaar tegenkomen, schouder aan schouder op het land werken, waar ruimte is voor een goed gesprek, waar mensen hun kinderen kunnen leren waar voedsel vandaan komt, waar mensen samen eten van de oogst en het leven vieren.DSC_0024

Elke week hebben we het geluk weer nieuwe mensen op de tuin te mogen ontvangen die graag mee willen doen. Elke week is het weer een grote verrassing wie we zullen ontmoeten en wie zich nu weer aansluit om aan dit project zijn of haar eigen steentje bij te dragen. We staan open voor invloeden, inspiratie en initiatieven waar we wellicht nooit zelf opgekomen zouden zijn. Politici en deskundigen zijn niet de enige die verstand hebben van duurzaamheid en vrede. Met de Gandhituin en Leefcentrum willen we een plek bieden voor ieder die hart heeft voor een mooie, duurzame, groene, vredelievende, rechtvaardige wereld. Dus, wees welkom!

.

Visie

Met de Gandhituin willen we op een lokale positieve en praktische manier werken aan een betere wereld. Onze visie is geen droom of utopie die los staat van ons werkelijke leven. Wat wij concreet doen is hier en nu die visie op een betere wereld verwerkelijken in ons leven. Onze daden bewijzen op de meest concrete manier dat een duurzame en geweldloze wereld mogelijk is.

‘De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht’ (Gandhi). Deze bekende uitspraak van Gandhi bevat een positieve visie: het is mogelijk om de moeilijkheden van onze moderne samenleving te overwinnen. Als we produceren voor behoeftes biedt de aarde een overvloed.P1030104

Alleen in een economie van hebzucht en uitsluiting heerst er schaarste: armoede, klimaatverandering, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en hulpbronnenoorlogen. Onze overconsumptie in een uitsluitende wereldeconomie is een vorm van geweld. Door onze levenshouding worden armen en onderdrukten gedwongen tot een ondervoed leven in de sloppenwijken van de wereld, tot een dood aan honger, aan overstromingen en hulpbronnenoorlogen. Met onze luxe sluiten we hen uit van de hulpbronnen van de aarde. Aan de aarde en menselijke technieken ligt het niet. Er is genoeg om iedereen te voeden.

Wat nodig is om de wereldwijde sociale en ecologische crisis van onze moderne wereld het hoofd te bieden, is een groei van medemenselijkheid, compassie en liefde. In een insluitende, duurzame en geweldloze economie, waarin geproduceerd wordt voor behoeftes en voor hen die het meest behoefte hebben (armen en onderdrukten), zal de wereld een overvloed bieden. Met de Gandhituin willen we laten zien dat zo’n wereld mogelijk is wanneer we ons alledaagse lokale leven veranderen.

.

Stadslandbouw (Handen)

De Gandhituin is een stadslandbouwproject: we produceren voedsel voor behoeftes. We willen niemand uitsluiten en zijn daarom voornamelijk een buurtmoestuin. Daarnaast willen we met projecten extra aandacht geven aan mensen die voedsel of werk op het land het meest nodig hebben. Bij het verbouwen van voedsel maken we zoveel mogelijk gebruik van duurzame, biologische, en permacultuurmethodes.

.

Educatiecentrum (Hoofd)OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De tuin en het gebouwtje van de nutstuinenvereniging gebruiken we zoveel mogelijk voor allerlei cursussen: praktische cursussen zoals biologische stadslandbouw, permacultuur en lokale ambachten, maar ook cursussen gericht op het verdiepen en verspreiden van duurzaam en geweldloos gedachtegoed op gebieden zoals economie, ethiek, armoedeproblematiek, sociale bewegingen, spiritualiteit en filosofie etc.

.

Leefcentrum (Hart)

Met alleen praktisch werk en kennis voor het hoofd wordt geen duurzame en vredelievende wereld gebouwd. Door zij aan zij met de handen in de aarde te werken, te oogsten, te praten, te eten, te leren, te leven en te vieren, zullen we ook het hart bewijzen dat zo’n wereld mogelijk is. De Gandhituin is een leefcentrum. Het gaat ons om de nuchtere simpele en dankbare beleving van onze afhankelijkheid en verbondenheid met onze lokale gemeenschap en natuurlijke omgeving. Een beleving die vaak zo ver te zoeken is in de wolkenkastelen, vervreemding en illusies van de moderne technische en materialistische stad, waar geen natuurlijke en morele grenzen lijken te bestaan aan de almacht van de rijke materiële mens. Daarom organiseren we naast het werk op de tuin en de cursussen ook tuinmaaltijden, om samen de oogst van het land en het gezamenlijk werk te vieren.